สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565560000332
 • ณฐมนต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วนิดา โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10491
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.และ GMP ตามกฎหมาย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณฐมนต์ ธนพลประเสริฐ
 • ณฐมนต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054070251
 • เบอร์มือถือ
 • 0982560555
 • อีเมล์
 • wanidapremiumproducts@gmail.com