สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
 • พรรณวลัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลากรอบ ปลาแผ่นอบกรอบ ปลาเส้น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรรณวลัย ถาวรทวีวงษ์
 • พรรณวลัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6299265
 • อีเมล์
 • tvh_S1@yahoo.com