สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • taraaia
 • ธารา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธารา วัธนะวิไกร
 • ธารา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0804001199
 • เบอร์มือถือ
 • 0804001199
 • อีเมล์
 • ttckk_@hotmail.com