สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • White Elephant
 • วรงค์ภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายของออนไลน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0858264514
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรงค์ภรณ์ เทียนทอง
 • วรงค์ภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025823756
 • เบอร์มือถือ
 • 0826496554
 • อีเมล์
 • warong6556@gmail.com