สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • สมุนไพรสุภากร
  • สุภากร 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ยาแผนโบราณและสบู่สมุนไพร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • สุขภาพและความงาม
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ยโสธร

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง สุภากร เทพสุระ
  • สุภากร 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 081-3931867
  • อีเมล์
  • Supakorn_nid@hotmail.com