สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำมันงา ตรา ตาเลิส
 • รัชนีกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันงา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัชนีกร เสาหิน
 • รัชนีกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-445-584
 • เบอร์มือถือ
 • 086-180-0634
 • อีเมล์
 • wiroj5555@gmail.com