สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อำแดงเซรามิคส์
 • สุวนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเบื้องดินเผา ประติมากรรมดินเผา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Thailand Brandname, Exporter Award, มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุวนีย์ เนตวงษ์
 • สุวนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044375203
 • เบอร์มือถือ
 • 0823702783
 • อีเมล์
 • umdang@hotmail.com