สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนมายโฮม
 • วัชรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มนวม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.๑๔๔๖/๒๕๕๓
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วัชรา จงก้าวหน้า
 • วัชรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024105546
 • เบอร์มือถือ
 • 0816277350
 • อีเมล์
 • v.r._myhome@hotmail.com