สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560300256558
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยอดจันทร์การผลิตดี
 • แจ่มรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชาใบหม่อน / น้ำชาใบหม่อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว แจ่มรักษ์ โทนะใจ
 • แจ่มรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-451090
 • เบอร์มือถือ
 • 090-0534558
 • อีเมล์
 • chaemrak2505@gmail.com