สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3710200233333
 • ชื่อธุรกิจ
 • โพสท์นิวส์ มีเดีย แอนด์ พริ้นติ้ง
 • เจนจบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตสื่อและบริการประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจนจบ ชูชีพ
 • เจนจบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034513503
 • เบอร์มือถือ
 • 0806437595
 • อีเมล์
 • jenjob_online@hotmail.com