สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0403559004248
 • นภัค 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วณิกเกียรติ์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 96309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นภัค ชูศรีพัฒน์
 • นภัค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-004755
 • เบอร์มือถือ
 • 088-7829142
 • อีเมล์
 • napak-namo@hotmail.com