สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125547010323
 • สรยุทธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อันนาย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • โปรแกรมบริหารงานขาย และ ตัวแทนจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรยุทธ อังคณานุกิจ
 • สรยุทธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025035974
 • เบอร์มือถือ
 • 0815667715
 • อีเมล์
 • sorayut@annai.co.th