สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เดอะโคซีเนสท์ จำกัด
 • สุณิตา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การบริการที่พักแรม / ห้องพัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุณิตา ตันติตระการวัฒนา
 • สุณิตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-071-222
 • เบอร์มือถือ
 • 091-858-1551
 • อีเมล์
 • sy.tantit@gmail.com