สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก.เดอะแม่นายไวน์เนอรี่
 • ดลพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไวน์ผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียม และน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดลพร ธรรมชัยกุล
 • ดลพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-888-2346 / 081-346-1908
 • อีเมล์
 • maenaiwinery@gmail.com