สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560100650678
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา
 • ศิริลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชาบัวกว๊านพะเยา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิริลักษณ์ ดวงพันธ์
 • ศิริลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9973634
 • อีเมล์
 • siriluck.3634@gmail.com