สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0415558000798
 • ไกรวุฒิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อีคอน แก๊ค พลัส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10303
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไกรวุฒิ หีบแก้ว
 • ไกรวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042110316
 • เบอร์มือถือ
 • 0956525246
 • อีเมล์
 • graiwut.egp@gmail.com