สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น่านฟู้ดโปรดักส์(999) จำกัด
 • จารุกิตติ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปสินค้าเกษตรพริกบด กระเทียมดอง ลำใยอบแห้ง กาแฟสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จารุกิตติ์ อินปา
 • จารุกิตติ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054705446
 • เบอร์มือถือ
 • 0910699914
 • อีเมล์
 • bank.jalukit@gmail.com