สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ชมพูภูคา จำกัด
 • ตันติกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ตันติกร วรรณวิภูษิต
 • ตันติกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054710177
 • เบอร์มือถือ
 • 0910037687
 • อีเมล์
 • pipsilver@hotmail.com