สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135559022020
 • ระพีภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เกษตรสมุนไพร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ระพีภรณ์ อัศวเศรษฐชัย
 • ระพีภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020561352
 • เบอร์มือถือ
 • 0629053349
 • อีเมล์
 • rapeeporn.ad@gmail.com