สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด
 • ผัดแก้ว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Oraganic Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ผัดแก้ว นามเมือง
 • ผัดแก้ว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9505430
 • อีเมล์
 • ngammuang.p@gmail.com