สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565553000144
 • สรายุทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจริญรุ่งทรัพย์ 2 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
 • สินค้า/บริการ
 • โรงสีข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรายุทธิ์ ยังวิเศษสุข
 • สรายุทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09 3135 6017
 • เบอร์มือถือ
 • 09 3135 6017
 • อีเมล์
 • y.sarayut@hotmail.com