สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประกอบศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษา Biz club ด้านการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยวผ่านแดน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
 • ประกอบศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-0560041
 • อีเมล์
 • prakobsirip@hotmail.com