สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สันติวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจด้านนวัตกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันติวัฒน์ พิทักษ์พล
 • สันติวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7003612
 • อีเมล์
 • santiwatp@hotmail.com