สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • คณะวิทยาการการจัดการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ฤทัยภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฤทัยภัทร พิมลศรี
 • ฤทัยภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6315252
 • อีเมล์
 • dr.ivethaipat@gmail.com