สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3520200203827
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอ็น.เจ.ปริ้นท์
 • นพพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การถ่ายรูป ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร.ต. นพพร จันทร์เขียว
 • นพพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0813664413
 • อีเมล์
 • njprint2011@gmail.com