สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หสม.ไอทีคอมแอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์
 • พิชิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายกล้องวงจรปิด,ระบบควบคุมประตูเปิด-ปิด,ระบบสแกนนิ้วมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิชิต วงศ์หนองเตย
 • พิชิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-412890
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8517155
 • อีเมล์
 • it.sad@hotmail.com