สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2560100015915
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านนิทานบ้านต้นไม้
 • บงกช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บงกช กาญจนรัตนากร
 • บงกช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-482225
 • เบอร์มือถือ
 • 086-9242989
 • อีเมล์
 • sweetbasil.bk@gmail.com