สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565558000185
 • ณัฐฉรียา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ณัจฉาผ้าไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 13999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายไทยลื้อ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐฉรียา คำฝั้น
 • ณัฐฉรียา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-2732499
 • อีเมล์
 • Natchareeya.chamfun@gmail.com