สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฮานา ไมนิ่ง แอดท์ ดิเวลเม้นท์ จำกัด
 • พลอยชุมภู 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เหมืองแร่ / รับเหมาก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พลอยชุมภู พยัฆชาญศิลป์
 • พลอยชุมภู 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08-6994-7547, 099-2710566
 • อีเมล์
 • yopool99@hotmail.com