สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565558000053
 • ฐิตภัตร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ผาธรรม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 23921
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอิฐ
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฐิตภัตร ศรีสกุล
 • ฐิตภัตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082-1834980
 • อีเมล์
 • thitipat.4@gmail.com