สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3199900276659
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่ทองอยู่
 • สุริยะ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาหมึกหยอง ถั่วอัลมอนด์ ถัี่้่วพิชตาชิโอ หมูทุบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุริยะ วราสิทธิ์
 • สุริยะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 036-512019
 • เบอร์มือถือ
 • 097-0415513
 • อีเมล์
 • suriyawarasit0811@gmail.com