สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1960800019466
 • ชื่อธุรกิจ
 • Hantanaน้ำแกงสำเร็จรูป
 • นายวันซานดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำแกงสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายวันซานดี หะยีอาแว
 • นายวันซานดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0883919495
 • เบอร์มือถือ
 • 0883919495
 • อีเมล์
 • sandee1996@gmail.com