สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5670700062799
 • ชื่อธุรกิจ
 • THEBED&THEBEST
 • พรชฎา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรชฎา มีสุข
 • พรชฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 052-
 • เบอร์มือถือ
 • 095-9894742
 • อีเมล์
 • info@thebed-thebest.com