สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0215557004163
 • อธิวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟิน ครีเอชั่น สตูดิโอ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 60101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
 • สินค้า/บริการ
 • MEDIA PRODUCTION HOUSE
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อธิวัฒน์ คุณาเดชดี
 • อธิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0989935965
 • เบอร์มือถือ
 • 0989935965
 • อีเมล์
 • fincreation56@gmail.com