สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เบญจคุณฟาร์ม
 • ณภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผัก ไข่ไก่ นมแพะอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณภัทร ศรีรักษ์
 • ณภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0873481217
 • เบอร์มือถือ
 • 0873481217
 • อีเมล์
 • benjakhunfarm@gmail.com