สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3910200058661
 • ชื่อธุรกิจ
 • มาลินี เลเธอร์
 • นูรฉาม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋า ผ้ารองรีด ผ้าปูโต๊ะหนังกันร้อนและผลิตภัณฑ์จากหนังกันร้อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นูรฉาม มาลินี
 • นูรฉาม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5408585
 • อีเมล์
 • nuracharm8585@gmail.com