สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105546112092
 • อุรารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วีชายน์ เทเลคอม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47413
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
 • สินค้า/บริการ
 • บริการเช่าช่องสัญญาณทีวีดาวเทียม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Licence
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อุรารัตน์ ไชยรังษี
 • อุรารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 027101033-4
 • เบอร์มือถือ
 • 0818159645
 • อีเมล์
 • uraratc@gmail.com