สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0345559000971
 • อธิษฐาน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ครัวคุณย่า อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46311
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • สินค้า/บริการ
 • หมูปิ้งนมสด/ไส้กรอกคุณย่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อธิษฐาน เหลืองวิสุทธิ์
 • อธิษฐาน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045-210773
 • เบอร์มือถือ
 • 087-7289999
 • อีเมล์
 • yaowaluk111@gmail.com