สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดา โฟรเซ่นฟู้ด
 • ณัฐกฤษ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าปลีก-ส่ง อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อำนาจเจริญ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐกฤษ เลิศเอกธรรม
 • ณัฐกฤษ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0967942891
 • อีเมล์
 • lert_ekthum_2p@hotmail.com