สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2200560000062
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านเสน่ห์ไทย
 • กัญญ์สุรางค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกทุเรียนกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์สุรางค์ วีระกุลวัชร์
 • กัญญ์สุรางค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0633564164
 • อีเมล์
 • opatzo.usana@gmail.com