สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545559000570
 • ศักดิเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีสกุลทอง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 28219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศักดิเดช สุขสีทอง
 • ศักดิเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0806635018
 • เบอร์มือถือ
 • 0806635018
 • อีเมล์
 • Tan_sukdidate@hotmail.com