สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101501260352
 • ชื่อธุรกิจ
 • บอนไซปรัดิษฐ์และเครื่องประดับ
 • อำนวย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ตบแต่งบ้านและเครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ม.ผ.ช ECOgreen one รหัส ISO14021 TH_Ep_14_000046
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อำนวย พานิชการ
 • อำนวย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025986266
 • เบอร์มือถือ
 • 0924065775.0843331151.0865408002
 • อีเมล์
 • OTOPtree@gmail.com