สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105555113021
 • wasana 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • อบรมสัมมนา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0906450992
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว wasana รังสราญนนท์
 • wasana 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0906450992
 • เบอร์มือถือ
 • 0906450992
 • อีเมล์
 • hrdzenter@gmail.com