สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560100097081
 • ชื่อธุรกิจ
 • ณัฐพลสินค้าเกษตร
 • เมธาพันธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปัจจัยการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เมธาพันธ์ ดิลกพงศ์บุณย์
 • เมธาพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-3342245
 • อีเมล์
 • Atikom_cowboy@yahoo.co.th