สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305554002886
 • ธนาพนธ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รักษ์หวาย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์หวาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนาพนธ์ ภัควัฒน์ธีรกุล
 • ธนาพนธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044328571
 • เบอร์มือถือ
 • 0909763799
 • อีเมล์
 • Thanaphon.khemmm@gmail.com