สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0925531000181
 • พิชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 45101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
 • สินค้า/บริการ
 • การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์ที่นั่งบุคคลรถกระบะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิชัย มะนะสุทธิ์
 • พิชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817977765
 • อีเมล์
 • toyota-trang-hr@hotmail.com