สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0925533000188
 • ประสิทธิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ตรัง ยู ซี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 08101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • สินค้า/บริการ
 • การทำเหมืองหินที่ใช้การก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประสิทธิ ทอนคำ
 • ประสิทธิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818952959
 • อีเมล์
 • Tranguc@hotmail.com