สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กุ้งค้ามแดงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
 • แพรทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กุ้งค้ามแดงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • แพรทิพย์ มากอ้น
 • แพรทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0869455063
 • อีเมล์
 • Kak_scorpion@hotmail.com