สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305545000736
 • วิภานันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อกรีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46530
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเสริมโค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิภานันท์ ภัควัฒน์ธีรกุล
 • วิภานันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044328571
 • เบอร์มือถือ
 • 0817851645
 • อีเมล์
 • Agritech.mkt@gmail.com