สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125558019203
 • พงษ์ศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี เค สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10752
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
 • สินค้า/บริการ
 • ไส้อั่วสมุนไพรอิงกว๊าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงษ์ศักดิ์ มั่นคงสุจริต
 • พงษ์ศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0925928253
 • เบอร์มือถือ
 • 0925928253
 • อีเมล์
 • pongsak7@hotmail.com